22-07-2016
Αφέλεια

Να χωράς μέσα στην ίδια στιγμή το πένθος με την ανάγκη σου για έρωτα...

Πώς μπορεί να είναι τόσο ωραίο κάτι που δεν είναι ζωντανό;

Πώς μπορεί ένα πάθος να γίνεται η πιο πικρή ανάμνηση;

Μια συνεχιζόμενη προσπάθεια η ύπαρξη στους δύο κόσμους,

μία αφύσικη εμμονή να συνυπάρξω και στους δύο,

κοντά σου όντας ζωντανός.